Bài tập thì hiện tại đơn (Present Simple)

19960

Sau khi làm xong bài tập thì hiện tại đơn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Tìm hiểu thêm: Các thì trong Tiếng Anh

Từ khóa tìm kiếm từ Google:

  • https://duhoc online/bai-tap-thi-hien-tai-don html