Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

7571

Sau khi làm xong bài tập thì hiện tại tiếp diễn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Tìm hiểu thêm: Các thì trong Tiếng Anh

Từ khóa tìm kiếm từ Google:

  • làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn online
  • làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn online
  • làm bai tập thi hiện tai tiêp diễn onl