Bài tập thì quá khứ đơn (Simple Past)

6985

Sau khi làm xong bài tập thì quá khứ đơn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Xem thêm: Luyện tập các thì trong Tiếng Anh

Từ khóa tìm kiếm từ Google:

  • bai kiem tra online past simple
  • làm bài tập thì quá khứ đơn online