Bài tập thì tương lai đơn (Future Simple)

7760

Sau khi làm xong bài tập thì tương lai đơn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Xem thêm: Ôn tập các thì trong Tiếng Anh

Từ khóa tìm kiếm từ Google:

  • https://duhoc online/bai-tap-thi-tuong-lai-don html