Bài tập thì tương lai tiếp diễn (Future Continuos)

4461

Sau khi làm xong bài tập thì tương lai tiếp diễn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Xem thêm: Ôn tập các thì trong Tiếng Anh