Cơ hội du học Mỹ cùng học bổng Đại học Lock Haven 2017

1432

Đại học Lock Haven cung cấp Học bổng miễn học phí cho sinh viên quốc tế. Học bổng quốc tế có thể được đổi lại trong tối đa 8 học kỳ trong vòng 4,5 năm.

Giới thiệu học bổng

Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình đại học.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.

Học bổng: Miễn trừ chỉ có thể được trao cho tối 8 học kỳ trong vòng 4,5 năm. Số tiền miễn giảm học phí sẽ xác định số giờ làm việc được yêu cầu.

Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Yêu cầu ứng tuyển

Học sinh nhận được Miễn giảm Học phí Quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đạt được điểm trung bình tối thiểu (GPA) 2.0
 • Đạt được 12 tín chỉ mỗi học kỳ
 • Hoàn thành các giờ làm việc của mỗi năm học

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.

Yêu cầu kiểm tra: Không

Yêu cầu về Ngôn ngữ tiếng Anh:

TOEFL

 • 213 (dựa trên máy tính)
 • 79-80 (internet-based)
 • 550 (trên giấy)

IELTS: 5.5

SAT: Kết hợp điểm số bằng lời và toán học là 900, với ít nhất 500 điểm trong phần

ACT: Tổng cộng 20 học sinh với điểm tiếng Anh và điểm đọc ở hoặc trên 20

Hồ sơ

 • Đơn xin nhập học
 • Bản sao hộ chiếu
 • Bảng điểm
 • Báo cáo bài kiểm tra trình độ tiếng Anh
 • Hồ sơ nhập cư LHU cho sinh viên sắp xếp
 • Đơn Xin Học Bổng
 • Kết quả khám sức khỏe

Hạn chót nộp đơn

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo Lock Haven University