Đại học Brigham Young đang cung cấp các chương trình học bổng cho năm học 2018

1777

Trường Đại học Brigham Young vui mừng cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Sinh viên năm thứ 2 có thể nộp đơn xin học bổng đại học bắt đầu bằng kỳ hạn/ học kỳ mà họ được nhận vào.

Giới thiệu học bổng

Trường Đại học Brigham Young, là một trường đại học nghiên cứu tư nhân nằm ở Provo, Utah, Hoa Kỳ.

 • Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình đại học.
 • Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.
 • Học bổng: Học bổng toàn phần, một năm đầy đủ và một nửa học phí sẽ được xác định trên cơ sở kinh phí có sẵn và trình độ của ứng viên tương ứng với nhau, khi hồ sơ đã được hoàn tất.
 • Số học bổng: Đại học Brigham Young dự kiến ​​sẽ trao một suất học bổng cho khoảng một phần tư số sinh viên mới đến.

Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Mọi điều cần biết về Viện Công nghệ Massachusetts

Đối với các bạn trẻ đam mê khoa học, đã, đang và mong muốn có cơ hội chọn lựa phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu thì Viện Công nghệ Massachusetts hay có tên gọi Tiếng anh là Massachusetts Institute of Technology – MIT luôn…

Điều kiện

Các sinh viên mới dự kỳ sẽ đủ điều kiện để xin học bổng đại học bắt đầu bằng kỳ hạn / học kỳ mà họ được nhận vào. Sinh viên năm nhất phải nộp tất cả các tài liệu nhập học cho Văn phòng Tuyển sinh theo thời hạn học bổng để được xem xét học bổng.

 • Quốc tịch: Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế đủ điều kiện để áp dụng.
 • Yêu cầu nhập học đại học
 • Yêu cầu đầu vào: Người đăng ký phải có bằng cấp trước.
 • Yêu cầu kiểm tra: Không
 • Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả những người nộp đơn quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về năng lực bằng tiếng Anh.

Làm thế nào để áp dụng: Các ứng viên nên hoàn thành Đơn xin học bổng BYU trực tuyến. Đại học khuyến khích tất cả sinh viên hoàn thành đơn xin học bổng trực tuyến, bất kể hoàn cảnh của họ. Bằng cách hoàn thành ít nhất ba phần tùy chọn đầu tiên bạn sẽ được xem xét cho tất cả các học bổng có thể được cung cấp bởi Văn phòng Hỗ trợ Tài chính:

 • Học tập
 • Cần dựa trên
 • Riêng tư

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn vào ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Brigham Young University