Đại học Columbia cung cấp học bổng thạc sĩ 2017

1615

Trường Kinh doanh Columbia vui mừng thông báo học bổng theo học một phần cho các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, trong và ngoài nước. Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình MBA.

1. Giới thiệu về học bổng

Chương trình MBA của Columbia được thiết kế cẩn thận để thấm nhuần kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đang chuyển động nhanh chóng. Nhiều nhà quản lý hàng đầu đã ghi nhận những kỹ năng họ có được tại trường Columbia Business School như là bàn đạp cho sự nghiệp thành công của họ.

Trường Kinh doanh Columbia là trường kinh doanh của Đại học Columbia ở Manhattan, Thành phố New York. Đây là một trong sáu trường kinh doanh của Ivy League, và là một trong những trường kinh doanh hàng đầu được tuyển chọn nhiều nhất.

2. Nội dung học bổng

– Cấp học: Học bổng theo học chương trình thạc sỹ.

– Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh.

– Giải thưởng Học bổng: Trường Kinh doanh Columbia cung cấp học bổng một phần cho các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, trong nước và quốc tế

– Số học bổng:

– Học bổng có thể được thực hiện tại Mỹ

Du học ngành quản trị kinh doanh ở đâu là tốt nhất?

Quản trị kinh doanh trong suốt nhiều năm vẫn là một ngành học hấp dẫn và được nhiều bạn trẻ chọn lựa. Bên cạnh việc chọn học ngành quản trị kinh doanh trong nước, nhiều bạn đã quyết định học ngành này ở nước ngoài. Với mong muốn được học…

3. Điều kiện

– Các tiêu chuẩn sau đây phải được đáp ứng để người nộp đơn đủ điều kiện nhận học bổng:

  • Mỗi năm, ứng viên từ nhiều nền văn hoá, cá nhân và nghề nghiệp khác nhau áp dụng cho chương trình MBA của Columbia.
  • Và trong khi mỗi sinh viên tham gia cộng đồng của chúng tôi là độc nhất, họ chia sẻ một số đặc điểm xác định: nó được thúc đẩy bởi một đạo đức công việc mạnh mẽ, sẵn sàng để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ chuyên nghiệp và cá nhân, và được xác định để thực hiện một tác động thực sự trên thế giới thông qua lựa chọn của họ cánh đồng.
  • Các trường đại học chấp nhận các đơn từ các ứng cử viên có bằng đại học ba năm. Các đơn này được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
  • Sinh viên phải hoàn thành tổng cộng 60 tín chỉ để tốt nghiệp với bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh Columbia. Sinh viên thường ghi danh vào 15 tín chỉ trong mỗi học kỳ cho bốn học kỳ, mặc dù sự phân phối này có thể khác nhau. Các khóa học dài hạn có giá trị 3 tín chỉ; Các khóa học ngắn hạn có giá trị 1,5 tín chỉ.

– Quốc tịch: Sinh viên quốc tế cũng như sinh viên quốc tế đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình học bổng này.

– Yêu cầu nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Trường chấp nhận đơn của các ứng viên có bằng đại học ba năm. Các đơn này được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
  • Yêu cầu về tiếng Anh: Các điểm GMAT, GRE, hoặc TOEFL tự báo cáo phải được nộp cùng với đơn vào thời hạn chót. Điểm số sẽ được xác minh sau khi nhập học vào chương trình.

Nộp đơn trực tuyến.

– Hạn chót nộp đơn: 4 tháng 10 năm 2017

Xem chi tiết tại đây.

Theo scholarship-positions