ĐH Kinh tế Nga tuyển sinh Thạc sĩ Anh văn ngành Khoa học Xã hội học

1014

Chương trình sẽ là thú vị cho sinh viên đang lập kế hoạch nghề nghiệp của họ trong các nghiên cứu quốc tế.

HSE (Higher School of Economics) cung cấp cho sinh viên quốc tế theo đuổi bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Xã hội So sánh. Chương trình này dành cho các ứng viên tương lai, những người đã có được nền tảng lý thuyết trong xã hội học và muốn tiến hành nghiên cứu quốc tế. Nó được dạy bằng tiếng Anh. Học phí là 290.000 rúp một năm. Để ghi danh vào chương trình, học sinh phải trình bày một bài luận tiếng Anh.

Sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất sẽ nghiên cứu các phương pháp phân tích dữ liệu tại HSE ở Moscow. Trong năm thứ hai, sinh viên sẽ bắt đầu nghiên cứu và sau đó thực tập tại các trường đại học đối tác trong nước và nước ngoài, ví dụ tại Đại học Tiburg (Hà Lan) hoặc Trường Đại học Tự do Berlin (Đức).

Sinh viên tốt nghiệp HSE có năng lực có thể được nhận vào tại Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), UNESCO và UNICEF.

Theo Study in Russia