Du học Áo bậc thạc sĩ cùng Chương trình MAIS

1097

Học viện Ngoại giao Viên Vienna đang cung cấp học bổng trên cơ sở xuất sắc về học thuật và nhu cầu tài chính. Học bổng dành cho sinh viên thuộc mọi quốc tịch theo học chương trình Thạc Sĩ Quốc Tế Nâng Cao (MAIS).

1. Giới thiệu học bổng

Chương trình MAIS là một chương trình học tập kéo dài hai năm tập trung vào nghiên cứu tiên tiến về chính trị và quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế, lịch sử, luật pháp quốc tế và châu Âu.

Học viện Ngoại giao Viên, hoặc chỉ đơn giản là DA là một trường chuyên nghiệp sau đại học có trụ sở tại Vienna, Áo, với sự đào tạo tập trung cho sinh viên và chuyên gia về các vấn đề quốc tế, khoa học chính trị, luật, ngôn ngữ, lịch sử và kinh tế.

2. Nội dung học bổng

– Cấp độ: Có học bổng để theo học chương trình Thạc Sĩ Quốc Tế Nâng Cao (MAIS).

– Lĩnh vực: Học bổng được trao bằng các lĩnh vực khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, kinh tế và quan hệ kinh tế quốc tế, lịch sử đương đại, cũng như luật pháp quốc tế và châu Âu.

– Học bổng: Số tiền được cấp học bổng và miễn giảm học phí thay đổi, nhưng phần lớn là trong khu vực 50% học phí. Học bổng được trao hàng năm.

– Số học bổng: Hỗ trợ tài chính theo hình thức cho vay sinh viên và học bổng dành cho các nhóm mục tiêu cụ thể, tùy thuộc vào số lượng tài trợ nhận được. Ngoài ra, có một số hạn chế miễn học phí do DA cấp cho học sinh thuộc mọi quốc tịch chỉ dựa trên kết quả học tập.

– Học bổng có thể được lấy ở Áo

Du học Áo, lựa chọn tuyệt vời khi học tập tại Châu Âu

Áo là một quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu, giáp với các nước Đức và Cộng hòa Séc. Nước Áo ảnh hưởng khá nhiều đến văn hóa và con người nước Đức, và tiếng Đức cũng là ngôn ngữ chính tại Áo. Chương trình giáo dục của Áo cũng…

3. Điều kiện

– Để đủ điều kiện để được nhận vào chương trình MAIS, ứng viên phải có:

 • Một bằng đại học trong bất kỳ kỷ luật (tối thiểu 180 ECTS)
 • Tiếng Anh thành thạo
 • Quốc tịch: Học sinh thuộc mọi quốc tịch đủ điều kiện để nộp đơn.

– Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.

– Yêu cầu kiểm tra: Không

 

– Yêu cầu về Anh ngữ: Những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về năng lực tiếng Anh của họ dưới hình thức:

 • Tiếng Anh của Cambridge: Trình độ Thông thạo (CPE)
 • Cambridge tiếng Anh: Advanced (CAE) – grade: A
 • IELTS (học phần mô đun với một lớp tối thiểu là 7,0)
 • TOEFL (điểm tối thiểu 627 điểm trong bài kiểm tra giấy, 263 điểm trong bài kiểm tra máy tính, hoặc 106 điểm trong bài kiểm tra Internet); Mã tổ chức DA (còn gọi là mã DI) = 7730

4. Cách đăng ký

Để nộp đơn xin học bổng, đương đơn phải nộp mẫu đơn xin học bổng điền đầy đủ và kèm theo các giấy tờ theo yêu cầu.

 • Điền vào mẫu đơn trực tuyến và tải CV. Kích thước tài liệu của CV không được vượt quá 1 MB.
 • Gửi bản sao những điều sau đây tới Văn phòng của Nhà đăng ký DA (các tài liệu phải được gửi tới Nhà đăng ký trước ngày 15 tháng 1 hoặc 1 tháng 3 năm 2018):
 • CV
 • Bài luận xin học bổng xuất sắc
 • Bằng chứng về năng lực bằng tiếng Anh (vui lòng kiểm tra các yêu cầu và danh sách các giấy chứng nhận được chấp nhận theo thẻ “nhập học”)
 • Bằng tốt nghiệp đại học / cao đẳng (Các ứng viên chưa hoàn thành chương trình đại học / cao đẳng vào thời điểm nộp đơn có thể nộp bằng tốt nghiệp vào ngày 31 tháng 7 năm 2018. Trong trường hợp đương đơn không đáp ứng yêu cầu này thì địa điểm nghiên cứu tạm thời bị mất).
 • Bảng điểm
 • Bản sao hộ chiếu
 • Hình ảnh (hộ chiếu có kích thước)
 • Hai thư giới thiệu về học tập. Những điều này phải do các trọng tài đưa ra cho ứng cử viên trong phong bì niêm phong hoặc do các trọng tài nộp trực tiếp cho công ty đăng ký của chúng tôi bằng thư bưu điện.
 • Nếu sinh viên xin học bổng, bạn phải gửi mẫu đơn học bổng hoàn chỉnh và có chữ ký (không có chữ ký điện tử).

Xem chi tiết tại đây.

Theo scholarship-positions