Học bổng Chính phủ Quảng Đông 2017

1574

Đại học Ngoại thương Quảng Đông vui mừng thông báo Chính phủ Quảng Đông đang cung cấp Học bổng Du học nước ngoài xuất sắc để học tập tại Trung Quốc. Học bổng hiện có để theo học chương trình đại học.

Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông là một trường đại học công lập với sự nhấn mạnh về ngoại ngữ và văn hoá, nền kinh tế và thương mại ở nước ngoài, và các chiến lược quốc tế tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Cấp độ: Học bổng theo học chương trình cử nhân.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học bất cứ môn nào do trường cung cấp.

Học bổng có thể được lấy ở Trung Quốc

Đủ điều kiện: Các tiêu chuẩn sau đây phải được đáp ứng để người nộp đơn đủ điều kiện nhận học bổng:

  • Sinh viên đại học hiện đang đọc trong các khóa học toàn thời gian và có bằng cấp học tập chính thức (sinh viên năm nhất không được bao gồm.
  • Sinh viên cần có quốc tịch nước ngoài, cung cấp hộ chiếu và thị thực du học Trung Quốc hợp lệ.
  • Có được sự thành thạo ngôn ngữ cơ bản của Trung Quốc và cung cấp bằng chứng liên quan (Học sinh học trong chương trình dạy tiếng Anh có thể thư giãn hạn chế này một cách thích hợp.
  • Tuổi dưới 40 tuổi.
  • Đã vượt qua tất cả các môn học của các môn bắt buộc và không có hồ sơ kỷ luật trong năm học cuối cùng.
  • Chưa học hoặc đã đạt được bất kỳ học bổng nào khác trong năm học.

Quốc tịch: Sinh viên nước ngoài đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình học bổng này.

Yêu cầu nhập học đại học

Yêu cầu đầu vào: Người nộp đơn phải dưới 40 tuổi.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Đã đạt được trình độ tiếng Trung cơ bản và cung cấp bằng chứng liên quan (Học sinh học trong chương trình dạy tiếng Anh có thể thư giãn hạn chế này một cách thích hợp).

Làm thế nào để áp dụng: Các tài liệu cần thiết cho ứng dụng bao gồm

  • Mẫu đơn đăng ký học bổng dành cho sinh viên nước ngoài xuất sắc của Chính phủ Quảng Đông
  • Giấy chứng nhận đi học
  • Chứng chỉ đại học
  • Một bản sao hộ chiếu nước ngoài, bao gồm các trang thông tin cá nhân và thị thực hợp lệ.

Hạn chót nộp đơn: tháng 10 hàng năm.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Guangdong University of Foreign Studies