Học bổng đại học British Columbia cho năm 2018 chính thức mở đơn

1260

Đại học British Columbia đang cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế theo học chương trình cử nhân năm học 2018.

Tổng quan về UBC

Đại học British Columbia là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy toàn cầu, liên tục được xếp hạng trong số 40 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Tại UBC, tư duy mạnh mẽ được tạo ra để phát triển thành những ý tưởng có thể thay đổi thế giới. Ngày nay, sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường đến từ khắp nơi trên thế giới và mối quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc tế và các ấn phẩm của UBC giúp chúng tôi hợp tác trên quy mô toàn cầu

Giới thiệu các chương trình học bổng

1. Học bổng nhập học chính thức quốc tế

Học bổng nhập học chính thức quốc tế (IMES) được trao cho sinh viên quốc tế đặc biệt nhập học chương trình đại học tại UBC. Sinh viên nhận được IMES của họ khi họ nhập học năm đầu tiên tại UBC.

2. Giải thưởng sinh viên quốc tế nổi bật

Giải thưởng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc (OIS) là một suất học bổng nhập học một lần, dựa trên cơ sở được trao cho các sinh viên đủ tiêu chuẩn khi được nhận vào UBC. Học sinh được lựa chọn cho giải thưởng này cho thấy sức mạnh về mặt học thuật và hiển thị sự tham gia của bên ngoài lớp học. 

Đủ điều kiện

  • Mới vào UBC, nhập học trực tiếp từ trường trung học hoặc sau trung học (đại học hoặc cao đẳng).
  • Là sinh viên quốc tế sẽ theo học tại UBC theo giấy phép học tập Canada (visa sinh viên).
  • Chứng minh thành tích học tập xuất sắc cũng như sự tham gia ấn tượng của cộng đồng và cộng đồng.

Hạn chót nộp đơn

Hạn chót nộp đơn là ngày 15 tháng 11 năm 2017 và Ngày 15 tháng 1 (Dành cho Học bổng Nhập học Chính thức Quốc tế và Giải thưởng Sinh viên Xuất sắc Quốc tế).

Xem chi tiết tại đây

Theo UBC