Học bổng ĐẠI HỌC LAKEHEAD năm học 2018 – 2019 chính thức mở đơn

1313

Đại học Lakehead đang mời các ứng dụng cho Học bổng nhập học đại học. Những học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế hàng đầu đăng ký vào Đại học Lakehead trong những năm 2018-2019.

Giới thiệu học bổng

Đại học Lakehead là một trường đại học nghiên cứu công với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia, Ontario, Canada.

Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình đại học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.

Giá trị học bổng:

  • 90.0% + – 30.000 đô la Mỹ (7.500 đô la x 4 năm)
  • 80.0% – 89.9% – 20.000 đô la (5.000 đô la x 4 năm)
  • 75.0% – 79.9% $ 4,000 ($ 4,000 chỉ ở năm 1)

Số học bổng: Có 4 suất học bổng.

Học bổng có thể được lấy tại Canada

Điều kiện ứng tuyển

Những công dân không phải là công dân Canada đang theo học tại trường đại học Lakehead từ trường trung học hoặc đang chuyển tiếp từ một trường cao đẳng hoặc đại học quốc tế sẽ được xem xét học bổng tuyển sinh đại học.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.

Yêu cầu kiểm tra: Không

Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả những người nộp đơn quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về năng lực bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp đơn

Ứng dụng mở cho năm học 2018 – 2019.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Lakehead University