Học bổng Đại học Lincoln năm 2018 – 2019 chính thức mở đơn

1885

Trong năm học 2018 – 2019, Đại học Lincoln rất vui mừng cung cấp học bổng toàn cầu cho các sinh viên quốc tế đủ điều kiện.

Lincoln được xếp hạng thứ 11 ở Vương quốc Anh về sự hài lòng của sinh viên trong Khảo sát Sinh viên Quốc gia (NSS) 2016. Đại học cam kết phát triển các sinh viên tốt nghiệp thành công, với sinh viên Lincoln tốt nghiệp đại học và nhiều người sẽ bắt đầu kinh doanh thành công của mình. Đại học Lincoln đang sản xuất nghiên cứu hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực chủ đề.

Giới thiệu học bổng

Học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế (không phải Anh / EU) có tư cách lưu trú ở nước ngoài vào Đại học Lincoln ở cấp 1 của khóa học đại học. Xin lưu ý rằng sinh viên tiến bộ từ khóa học Dự bị Đại học Quốc tế sẽ không đủ điều kiện để nhận học bổng này.

Học bổng trị giá 2.000 bảng Anh, sẽ được khấu trừ từ năm đầu tiên (mức 1) của học phí.

Tiêu chí lựa chọn

Sinh viên phải đáp ứng được các yêu cầu đầu vào cho một khóa học đại học tại Đại học Lincoln.

Làm thế nào để nộp?

Bạn không cần phải nộp đơn xin học bổng này. Bạn sẽ tự động được xem xét học bổng đại học toàn cầu một khi bạn đã nộp đơn đăng ký khóa học.

Xem chi tiết tại đây

Theo University of Lincoln