Học bổng Đại học Pace dành cho năm học 2018

1244

Đại học Pace đang cung cấp học bổng dựa trên bằng khen dành cho sinh viên quốc tế. Có học bổng theo học chương trình cử nhân tại Hoa Kỳ.

Giới thiệu học bổng

Học bổng Merit của Đại học Pace được thiết kế để giúp các ứng viên nhận được khoản trợ cấp cho sinh viên như thế nào dựa trên thành tích học tập của họ.

Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình cử nhân.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các môn học do trường cung cấp.

Học bổng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Đủ điều kiện: Đại học Pace cung cấp một số tiền đáng kể công đức và nhu cầu dựa trên học bổng và tài trợ. Học bổng do trường đại học tài trợ được trao cho sinh viên dựa trên thành tích học tập, dịch vụ cho cộng đồng và nhu cầu tài chính. Để đủ điều kiện, sinh viên phải được nhận vào làm sinh viên theo học trong một chương trình bằng cấp.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.

Thuê nhà khi du học Mỹ những điều cần lưu ý

Có rất nhiều hình thức thuê nhà khi du học Mỹ. Mỗi hình thức đều có ưu nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh chọn hình thức nhà ở phù hợp, bạn còn cần lưu ý một số điều khi quyết định sử dụng hình thức đó. Các hình…

Yêu cầu nhập học đại học

Yêu cầu kiểm tra: Điểm SAT / ACT phải được nộp cùng với đơn xin xét học bổng cho sinh viên năm thứ nhất.

Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả những người nộp đơn quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh.

Tài liệu bắt buộc:

  • Phí đăng ký
  • Đơn xin học bổng
  • Một bài luận văn / tuyên bố cá nhân.
  • Các mô tả khóa học hoặc giáo trình (bằng tiếng Anh) của mỗi trường trung học đệ nhất cấp (chỉ xin chuyển trường).
  • Điểm thi chính thức và các tài liệu giáo dục khác phải được gửi trực tiếp từ cơ quan kiểm định hoặc cơ quan kiểm tra.
  • Bảng điểm chính thức, văn bằng, và điểm kiểm tra của các trường trung học và sau trung học (bằng tiếng Anh).

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 11 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Pace University