Học bổng đại học RMIT quốc tế dành cho sinh viên Việt Nam năm 2018 chính thức mở đơn

1572

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế từ Việt Nam bắt đầu chương trình RMIT trong học kỳ 1, 2018, học bổng này có thể hỗ trợ tài chính trong năm học đầu tiên của bạn.

Giới thiệu học bổng

Tổng giá trị học bổng là 5,000 Đô la Úc, được trả trong học kỳ đầu tiên của năm 1.

Số học bổng: Có một học bổng.

Đủ điều kiện

 • Để đủ điều kiện nhận học bổng này bạn phải:
 • Là công dân Việt Nam

Áp dụng từ Việt Nam

Ghi danh vào một trong những chương trình sau đây tại RMIT, bắt đầu trong Học kỳ 1, 2018:

 •  Bằng liên kết
 •  Bằng cử nhân
 •  Thạc Sĩ các lĩnh vực

Làm thế nào để nộp

 • Chọn một chương trình hợp lệ .
 • Nộp đơn xin học tại RMIT .
 • Nhận được một đề nghị để học tập tại RMIT.
 • Nộp đơn xin học bổng xuất sắc quốc tế.

Hạn chót: Ngày 15 tháng 1 năm 2018.

Các điều khoản và điều kiện

 • Học bổng này không thể được hoãn lại một năm nữa và phải được đưa lên năm 2018.
 • RMIT International có thể giới thiệu người nhận học bổng.
 • Các đương đơn có điều kiện có điều kiện sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện của đề nghị của họ trước khi họ có thể được trao học bổng.
 • Lựa chọn học bổng dựa trên tuyên bố cá nhân và thành tích học tập.
 • Các ứng viên thành công sẽ được thông báo; những người nộp đơn không thành công sẽ không được liên lạc.
 • Các ứng viên không nên nhận bất kỳ học bổng nào khác bao gồm học phí (những người đang xin cấp học bổng có thể được xem xét).

Xem chi tiết tại đây.

Theo RMIT University