Học bổng đại học Southern Cross tại Úc mở đơn cho năm học 2018

1143

Đại học Southern Cross đang cung cấp một học bổng quốc tế với khoản trợ cấp là 5.000 đô la. Học bổng sẽ được trao cho một sinh viên xuất sắc học Cử nhân Kinh doanh với Bằng danh dự hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin với chương trình cử nhân Danh dự.

Giới thiệu học bổng

Đại học Southern Cross là một trường đại học công lập của Úc, với các trường ở Lismore và Coffs Harbour ở phía bắc New South Wales, và ở cuối phía nam của Gold Coast ở Queensland.

Khóa học: Có học bổng theo học Cử nhân Kinh doanh với bằng Cử nhân hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin với chương trình cử nhân Danh dự.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng được trao trong lĩnh vực kinh doanh hoặc công nghệ thông tin.

Học bổng: Học bổng này cung cấp một khoản tiền $ 5,000.

Có thể học bổng tại Úc

Các khóa học tiếng Anh ngắn hạn tại Úc

Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ thông dụng trên thế giới mà hầu như trong các yêu cầu du học đều phải có. Trong số các điểm đến du học được nhiều người lựa chọn thì Úc cũng là một quốc gia nói tiếng Anh. Nếu bạn muốn…

Điều kiện ứng tuyển

Chính thức chấp nhận vào Cử nhân kinh doanh với danh dự hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin với chương trình cử nhân Danh dự.

Các ứng viên nêu đề xuất đề xuất đề xuất nghiên cứu danh dự của họ bằng cách sử dụng mẫu đề xuất nghiên cứu của Trường Thương mại và Du lịch Honours Research cùng với CV của họ.

Người nhận phải thực hiện chương trình Danh dự của mình trên cơ sở toàn thời gian trong khuôn viên (nội bộ) hoặc trực tuyến.

Người nộp đơn trong danh sách ngắn có thể được yêu cầu tham gia cuộc phỏng vấn.

Để nhận được phần thứ hai của học bổng, người nhận phải duy trì mức trung bình tín dụng. Phần thứ hai (cuối cùng) sẽ đến hạn sau khi nộp thành công Luận án Danh dự.

Quốc tịch: sinh viên trong nước và quốc tế đủ điều kiện để áp dụng.

Yêu cầu nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả những người nộp đơn quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về năng lực bằng tiếng Anh.

 

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn là ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Xem thêm thông tin tại đây.

Theo Southern Cross University