Học bổng dành cho sinh viên châu Á tại Úc, năm 2018

1318

Các ứng dụng được mời học bổng tăng tốc cho sinh viên từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam, những người đang tìm kiếm một trong những chương trình hội đủ điều kiện trong Học kỳ 1 hoặc 2 của năm 2018. Học bổng có sẵn để theo học chương trình Đại học cũng như Sau đại học.

Giới thiệu học bổng

Đại học Adelaide nhằm mục đích tạo ra và tạo ra một nền văn hoá đại học đánh giá cao sức khoẻ, an toàn y tế và hạnh phúc là những thành phần cơ bản của môi trường làm việc, được hỗ trợ bởi các hệ thống công việc an toàn, quản lý thích hợp, đào tạo, cơ cấu quản lý và chiến lược hoạt động.

Cấp độ: Học bổng theo học chương trình cử nhân cũng như sau đại học.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao để học các khóa học dưới đây:

– Đại học

 • Cử nhân Khoa học Nông nghiệp
 • Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng
 • Cử nhân Khoa học (Du lịch Sinh thái)
 • Cử nhân Khoa học (Y sinh học)
 • Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học)
 • Cử nhân Khoa học (Cao cấp)

– Sau đại học

 • Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Y sinh học)
 • Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học Thực vật)
 • Thạc Sĩ Tin Học Sinh Học
 • Thạc sĩ Khoa học (Du lịch sinh thái)

Giá trị học bổng: học bổng cung cấp một khoản thanh toán một lần AUD 2.500 USD cho các khoản trợ cấp đi lại và sinh hoạt. Học bổng sẽ được thanh toán cho người nhận sau khi xác nhận đăng ký sau ngày điều tra đối với học kỳ mà họ bắt đầu

Học bổng có thể được học ở Úc

Du học Úc nên học ngành gì?

Úc là một quốc gia có tỉ lệ du học sinh quốc tế theo học mỗi năm khá cao. Với mức sống tốt, cùng nhiều chế độ phúc lợi xã hội, hầu hết các bạn du học sinh đều có mong muốn ở lại Úc, định cư và làm việc…

Điều kiện ứng tuyển

Điều kiện chung

– Đã được áp dụng để nghiên cứu một chương trình đủ điều kiện khoa học được liệt kê bên trên

– Quốc tịch: Công dân Trung Quốc, Ấn Độ, Mã Lai hoặc Việt Nam đủ điều kiện để xin học bổng này.

Yêu cầu nhập học đại học

– Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.

– Yêu cầu về Anh ngữ: Những bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận của Đại học được chấp nhận là:

 • IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) – Test học tập
 • TOEFL – dựa trên internet và dựa trên giấy
 • Pearson Test of English – Học thuật
 • CAE (Cambridge tiếng Anh: Nâng cao).

– Tuy nhiên, trường đại học có thể chấp nhận bằng chứng khác về thành thạo tiếng Anh trong các trường hợp cá nhân.

– Phần lớn các bài kiểm tra và bằng cấp về ngôn ngữ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của Anh Ngữ còn hiệu lực 2 năm trước ngày nộp đơn.

– Các sinh viên không có trình độ Anh ngữ cần thiết sẽ phải hoàn thành một chương trình Anh ngữ Chuyên sâu trước khi được nhận vào Đại học Adelaide. Trường có thể sắp xếp một chương trình Anh Ngữ thích hợp, Học Tiếng Anh (PEP Pathway) tại Adelaide tại Trung Tâm Anh Ngữ của trường. Sau khi hoàn thành chương trình PEP Pathway ở mức thích hợp, sinh viên được nhận vào trường trực tiếp.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1 tháng 12 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo Đại học Adelaide