Học bổng du học Hàn Quốc bậc thạc sĩ KOICA – KAIST

1641

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đang mời các ứng viên học bổng chính của mình. Học bổng du học Hàn Quốc bậc thạc sĩ này dành cho những người nộp đơn từ các nước đang phát triển.

Giới thiệu học bổng

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc là một tổ chức Chính phủ trợ giúp phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc nhằm tăng cường hiệu quả các chương trình viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho các nước đang phát triển bằng cách thực hiện viện trợ không hoàn lại của Chính phủ và hợp tác kỹ thuật Chương trình.

Cấp độ: Học bổng theo đuổi chương trình thạc sỹ.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng được trao giải trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, bình đẳng giới, phát triển nông thôn và tài chính.

Học bổng có thể được học ở Hàn Quốc

Điều kiện ứng tuyển

Yêu cầu tổng quát

  • Phải có bằng cử nhân.
  • Ưu tiên GPA 3.3 / 4.3.
  • Khuyến khích các chuyên ngành kinh doanh, khoa học tự nhiên và máy tính (chuyên ngành Kinh tế, Toán học, Thống kê, Kinh doanh, Kỹ thuật,…) với giáo dục / tập huấn định lượng và thống kê.
  • Không phải là công dân Hàn Quốc.
  • Cán bộ Chính phủ – Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Trung ương / Ngân hàng Nhà nước.
  • Nhân viên khu vực tư nhân không đủ tiêu chuẩn

Yêu cầu nhập học đại học

– Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cử nhân.

– Yêu cầu về tiếng Anh:

  • Các ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu về điểm kiểm tra trình độ thành thạo tiếng Anh: TOEFL iBT 83, TOEFL PBT 560, TOEFL CBT 220, IELTS 6.5, TEPS 599, TOEIC 720 hoặc cao hơn.
  • Các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đã được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ thời hạn của đơn đăng ký trực tuyến (ngày kiểm tra hợp lệ: bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2015).

Hạn chót nộp đơn

Hạn chót nộp đơn vào ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo KAIST