Học bổng du học Úc ngành An ninh mạng máy tính 2018

1340

Đại học Edith Cowan đang mời các ứng dụng cho Học bổng du học Úc ngành An ninh mạng máy tính 2018 (Cyber ​​Security) của Hiệp hội Máy tính Xã hội IEEE. Học bổng dành cho sinh viên dự định đăng ký vào Cử nhân Khoa học (Cyber ​​Security) hoặc Thạc sỹ An ninh Mạng tại ECU.

Giới thiệu học bổng du học Úc ngành An ninh mạng máy tính 2018

ECU cung cấp các khóa học sáng tạo và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực khác nhau và chúng tôi có một nền văn hóa nghiên cứu sôi nổi. ECU là một nhà lãnh đạo trong việc phát triển các con đường nhập cảnh thay thế cho giáo dục đại học.

Cấp độ: Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Chủ đề nghiên cứu: Học bổng được trao trong lĩnh vực Cyber ​​Security.

Giá trị học bổng: Học bổng cung cấp giảm 20% học phí trong suốt khóa học của bạn tại ECU.

Học bổng có thể được học ở Úc

Điều kiện ứng tuyển

Yêu cầu tổng quát

  • Đã đạt được số điểm tối thiểu trên Giấy chứng nhận có liên quan của Hiệp hội Máy tính IEEE.
  • Là sinh viên quốc tế dự định đăng ký vào Cử nhân Khoa học (Cyber ​​Security) hoặc thạc sĩ Cyber ​​Security tại ECU.
  • Đáp ứng yêu cầu nhập học trực tiếp tiếng Anh và học thuật của ECU cho khóa học;
  • Bắt đầu khóa học của bạn trong vòng 4 tháng sau khi được chấp thuận trước cho học bổng.
  • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.

Yêu cầu nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Người nộp đơn phải đạt được điểm tối thiểu trên Giấy chứng nhận có liên quan từ Hiệp hội Máy tính IEEE;
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Những người nộp đơn có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp hồ sơ du học Úc ngành An ninh mạng máy tính 2018 là ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo Edith Cowan University