Học bổng Excellence Creative International 2017

1040

Mục tiêu của Học bổng Excellence Creative International là hỗ trợ sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân tại Đại học Nghệ thuật Massey.

Giới thiệu học bổng Excellence Creative International

Cấp độ: Học bổng có sẵn để theo học chương trình cử nhân.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng có giá trị trong bất kỳ chương trình Cao đẳng Nghệ thuật Sáng tạo nào sau đây:

– Cử nhân Thiết kế (Hons)

– Cử nhân Mỹ thuật (Hons)

– Cử nhân của Mori Nghệ thuật thị giác

– Cử nhân Sản xuất Truyền thông Sáng tạo

– Cử nhân Thương mại Âm nhạc

Giá trị học bổng: Giá trị của học bổng Excellence Creative International của trường đại học Massey dành cho Nghệ thuật Sáng tạo sẽ là 20.000 NZD cho học kỳ 4 năm hoặc 15.000 đô la NZD cho ba năm học.

Học bổng sẽ được thực hiện tại New Zealand

Top 8 Đại học New Zealand có thể bạn chưa biết

Là một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao, dân cư sinh sống yên bình. New Zealand là một trong những quốc gia nói Tiếng Anh được nhiều sinh viên quốc tế chọn lựa du học, đặc biệt là Việt Nam. Nếu bạn đang có dự định…

Điều kiện ứng tuyển

Điều kiện chung

  • Thể hiện sự xuất sắc trong ít nhất một môn Nghệ thuật, Thiết kế, Âm nhạc, Sáng tạo hoặc Công nghệ.
  • Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh yêu cầu để nhập vào chương trình học tập đã chọn của họ.
  • Các ứng viên phải nhận được một đề nghị có điều kiện của Place trong một chương trình cử nhân được chấp thuận để được trao học bổng.
  • Các ứng viên đã đăng ký chương trình cử nhân tương đương tại một Nhà cung cấp Giáo dục Đại học New Zealand khác ở cấp cử nhân, hoặc đang sử dụng bất kỳ học bổng nào khác không đủ điều kiện để nhận học bổng.
  • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này.

Yêu cầu nhập học đại học

  • Yêu cầu đầu vào: Học sinh phải có Điểm trung bình là 5 phải được duy trì trong suốt quá trình học để tiếp tục tổ chức Chương trình Học bổng Xuất sắc Quốc tế của Trường đại học Massey
  • Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cần thiết để nhập học vào chương trình học của họ.

Hạn chót nộp đơn: Các đơn phải được nhận trước ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Đại học Massey