Học bổng ngành Khoa học Thú y Quốc tế tại Úc

1119

Các ứng dụng được mời học bổng khoa học sinh học thú y quốc tế cho sinh viên chấp nhận vào chương trình Cử nhân Khoa học (thú y) năm 2018 hoặc 2019. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình học bổng này.

Giới thiệu học bổng

Đại học Adelaide là một trong những trường đại học uy tín nhất của Úc và nổi tiếng trên trường quốc tế vì sự xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.

Cấp độ: Học bổng theo học chương trình cử nhân.

Chủ đề nghiên cứu: Học bổng được trao cho chương trình Cử nhân Khoa học (sinh học Thú y).

Giá trị: Học bổng cung cấp một khoản thanh toán một lần AUD $ 5,000 cho các khoản trợ cấp đi lại và sinh hoạt.

Học bổng có thể được học ở Úc

Tìm hiểu về du học ngành thú y tại Úc

Hiện trạng thiếu nhân lực cho ngành thú y khiến Chính phủ các nước phải đưa ra những chính sách khuyến khích thiết thực, để có thể lôi kéo sinh viên chọn lựa ngành thú y học tập. Nhờ đó, thú y hiện đang dần trở thành một trong những…

Điều kiện

Điều kiện chung: Đã trúng tuyển vào nghiên cứu Cử nhân Khoa học (Khoa học Thú y) trong Học kỳ 1 năm 2018 hoặc 2019 và được chấp nhận vào học kỳ 1 năm 2018 hoặc năm 2019 tại Đại học Adelaide.

Yêu cầu nhập học đại học

– Yêu cầu đầu vào: Vượt qua kì thi đầu vào tại Đại học Adelaide.

– Yêu cầu về Anh ngữ: Những bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận:

  • IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) – Test học tập
  • TOEFL – dựa trên internet hoặc giấy
  • Pearson Test of English – Học thuật
  • CAE (Cambridge tiếng Anh: Nâng cao).
  • Tuy nhiên, trường đại học có thể chấp nhận bằng chứng khác về thành thạo tiếng Anh trong các trường hợp cá nhân.

– Phần lớn các bài kiểm tra và bằng cấp về ngôn ngữ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của Anh Ngữ có hiệu lực 2 năm trước ngày nộp đơn.

– Các sinh viên không có trình độ Anh ngữ cần thiết sẽ phải hoàn thành một chương trình Anh ngữ Chuyên sâu trước khi được nhận vào Đại học Adelaide. Trường có thể sắp xếp một chương trình Anh Ngữ thích hợp, Học Tiếng Anh (PEP Pathway) tại Adelaide tại Trung Tâm Anh Ngữ của Đại Học. Đường dẫn PEP cung cấp một lối vào thay thế cho sinh viên tương lai, những người đã nhận được những đề nghị cho Đại học Adelaide có điều kiện theo trình độ tiếng Anh. Sau khi hoàn thành chương trình PEP Pathway ở mức thích hợp, sinh viên được phép vào trường trực tiếp.

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn xin học bổng là 30 tháng 9 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo The University of Adelaide