Học bổng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Strathclyde 2017

1105

Đại học Strathclyde hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 10 năm 2017. Sinh viên thuộc mọi quốc tịch đủ điều kiện đăng ký tham dự chương trình học bổng này.

Giới thiệu học bổng

Đại học Strathclyde là một trường đại học nghiên cứu công cộng ở Scotland, thuộc Glasgow, Anh Quốc. Đại học Strathclyde là trường đại học lớn thứ 3 của Scotland với số sinh viên, với sinh viên và nhân viên từ hơn 100 quốc gia.

Cấp độ: Học bổng có sẵn để theo học chương trình Sau đại học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng được trao trong lĩnh vực kinh doanh.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 5000 bảng sẽ được trao tặng.

Học bổng có thể được thực hiện ở Anh

Điều kiện ứng tuyển

 

  • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này.
  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng bậc học trước đó.
  • Yêu cầu Ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh yêu cầu.

Làm thế nào để áp dụng: Các hình thức áp dụng là trực tuyến.Trong đó nêu rõ học bổng bạn muốn được xem xét và phải nêu rõ mong muốn bạn đạt được các tiêu chuẩn học bổng.

Hạn chót nộp đơn

Hạn chót nộp đơn xin học bổng là ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo University of Strathclyde