Học bổng Thạc sĩ tại Đại học Goethe ở Đức, năm 2017

1363

Đại học Goethe hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng Master, do Quỹ Johanna-Quandt-Foundation Frankfurt tài trợ. Sinh viên Đức cũng như sinh viên nước ngoài đủ điều kiện để đăng ký tham gia chương trình học bổng này.

1. Giới thiệu học bổng

Mục đích của học bổng là nhằm thúc đẩy sự nghiệp học thuật của bạn, để bạn có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu hiện có và tích cực hỗ trợ bạn trong các khóa học thạc sỹ của bạn. Bằng Thạc sĩ là điều kiện tiên quyết để bắt đầu tiến sĩ Tại một trong những đơn vị nghiên cứu chuyên sâu của Đại học Goethe.

Học bổng Thạc sĩ tại Đại học Goethe ở Đức, năm 2017

Đại học Goethe là một trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở thủ đô tài chính châu Âu của Frankfurt. Là một trường đại học nền tảng, cô ấy có một mức độc nhất độc lập, đô thị và quốc tế.

– Cấp độ: Có học bổng theo học chương trình thạc sĩ và thạc sĩ và đặc biệt chú trọng vào nghiên cứu.

– Học bổng: Đại học Goethe sẽ cung cấp cho bạn, với tư cách là người giữ học bổng, với:

 • Học phí hàng tháng là 1.000 Euro cho thời gian học chuẩn của chương trình Thạc sĩ tại Đại học Goethe (thường là 2 năm)
 • Sự giám sát học tập xuất sắc của các giáo sư và nhân viên học thuật làm việc trong hầu hết các trường hợp trong các đơn vị nghiên cứu nổi bật nhất của trường đại học
 • Lựa chọn để viết luận án thạc sĩ và các bài báo hội thảo khác hoặc thực tập trong đơn vị nghiên cứu của mình
 • Hỗ trợ và định hướng bởi bạn thân sinh viên có kinh nghiệm của Thạc sĩ trong quá trình học của bạn
 • Truy cập vào các hội thảo tập trung vào các kỹ năng chuyên nghiệp tại Học viện Graduate Academy của chúng tôi, thường chỉ mở cho Ph.D. Sinh viên và postdocs
 • Môi trường nghiên cứu và mạng lưới đổi mới cho các đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu tiên tiến khác
 • Hỗ trợ nghề nghiệp thông qua Văn phòng hỗ trợ nghiên cứu của Đại học Goethe
 • Thấu hiểu và tham gia vào các hoạt động của các nhóm nghiên cứu đa ngành tại Đại học Goethe

Số học bổng: 20 suất học bổng / năm.

– Học bổng tại Đức

Học bổng du học Đức toàn phần khởi đầu thành công

Một trong những lý do để Đức thuộc top 3 điểm đến du học lý tưởng nhất là những gói học bổng du học Đức toàn phần luôn được cấp hàng năm từ tổ chức chính phủ và nhiều trường đại học trực thuộc quốc gia này. Những chương trình học bổng là…

2. Điều kiện

– Điều kiện chung

 • Sinh viên Đức có thể đăng ký cũng như sinh viên nước ngoài. Tất cả các đương đơn cần phải hoàn thành ít nhất 2/3 bằng cử nhân (hoặc bằng tương đương khác hoặc cao hơn) tại một trường đại học bên ngoài nước Đức và đáp ứng các điều kiện khác đã nêu trên trang web.
 • Đại học Goethe ưu tiên cho những ứng viên không theo học tại một trường đại học của Đức.
 • Quốc tịch: Đức, cũng như sinh viên nước ngoài, đủ điều kiện để đăng ký chương trình học bổng này.

– Yêu cầu nhập học đại học

 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình thạc sỹ tại Đại học Goethe, bạn phải hoàn thành bằng Cử nhân (hoặc một chương trình khác ở mức tương đương) trong một lĩnh vực có liên quan và đã vượt qua quá trình lựa chọn của chương trình tương ứng.

3. Hồ sơ

– Bằng Cử nhân (hoặc tương đương) ít nhất 2/3 trong số đó đã được hoàn thành tại một trường đại học bên ngoài Đức cộng với một bản ghi hồ sơ

– Hai lá thư giới thiệu của giáo sư hoặc nhân viên học thuật khác (ký tên bằng tay và đóng dấu chính thức), nêu rõ thành tích xuất sắc hoặc vượt trội (trong số 10% sinh viên tốt nghiệp của chương trình cử nhân trước đây của bạn)

– Một lá thư của động lực phác thảo một kế hoạch nghiên cứu và chứng minh khả năng học tập của bạn cũng như quan tâm nghiên cứu chính của bạn

– Bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Đức và / hoặc tiếng Anh (tùy theo ngôn ngữ giảng dạy của khóa học của Sư Phụ)

– CV toàn diện dưới dạng bảng

Kinh nghiệm viết Recommendation Letter (Thư giới thiệu)

Ở Việt Nam, yêu cầu một lá thư giới thiệu chưa quá phổ biến. Nhưng với các trường đại học quốc tế thì viết Recommendation Letter (thư giới thiệu) là một trong những yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt khi muốn xin học bổng du học. Thư giới thiệu là…

Để được nhận vào một trong những chương trình Thạc sĩ được lựa chọn (quá trình lựa chọn cho cả chương trình Thạc sĩ và học bổng diễn ra đồng thời)

Xác định một trong các đơn vị nghiên cứu mà chương trình Thạc sĩ mà bạn chọn có liên quan. Đơn vị nghiên cứu tương ứng nên phù hợp với mối quan tâm nghiên cứu của bạn và trở thành một nơi làm việc tiềm năng cho bạn trong tương lai (bạn phải chọn một đơn vị nghiên cứu đơn lẻ) xem: “Chương trình Thạc sỹ” hoặc “Đơn vị nghiên cứu” để biết chi tiết về các đơn vị nghiên cứu).

Bạn có thể đăng ký cho chương trình lên đến ba độ. Tuy nhiên, bạn chỉ được phép nộp đơn cho một đơn vị nghiên cứu có liên quan liên quan đến đơn xin học bổng của bạn

Sau khi hoàn thành nửa đầu của thời gian học, bạn sẽ phải nộp bản sao hồ sơ chứng minh thành tích thành công của mình, để nhận thêm kinh phí (cho Sinology and History sau 6 tháng và cho các chương trình sau một năm).

Hạn chót nộp đơn: Hạn chót nộp đơn xin học bổng là 30 tháng 7 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây.

Theo Goethe University