Khoá học online từ Trường Đại Học Washington 2017

1753

Đại học Washington đang cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí về Lãnh đạo và Quản lý cho Nhóm Dự án CNTT. Khóa học này tập trung vào năng lực lãnh đạo và quản lý, cùng với cách mà các nền văn hoá tổ chức khác nhau có thể ảnh hưởng đến quản lý dự án.

Trong khóa học kéo dài bốn tuần này, ứng viên sẽ học cách phát triển kỹ năng quản lý dự án hiệu quả và kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho việc thành công trong việc hướng dẫn các nhóm và dự án đa dạng hoặc phân tán. Khóa học này sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2017.

Tổng quan về khoá học

Độ dài: 4 tuần

Chủ đề: Kinh doanh & Quản lý

Tổ chức: Đại học Washington và edx

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chi phí: Miễn phí

Thời gian bắt đầu: Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2017

Giới thiệu ĐH Washington

Đại học Washington là một trong những trường đại học nghiên cứu công cộng hàng đầu trên thế giới dành cho việc chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo thay đổi, quảng bá ý tưởng, và tạo ra một nền văn hoá hợp tác.

Giới thiệu Khóa học

Khóa học này tập trung vào năng lực lãnh đạo và quản lý, cùng với cách mà các nền văn hoá tổ chức khác nhau có thể ảnh hưởng đến quản lý dự án.

Tại sao nên tham gia khóa học này?

Học sinh sẽ nghiên cứu sâu về thành phần và truyền thông của đội, cũng như liên kết giữa quản lý sự thay đổi tổ chức và sự sẵn sàng.

Kết quả học tập

Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể:

  • Xác định năng lực cá nhân và năng lực thực hiện để quản lý dự án
  • Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực quản lý dự án bắt buộc
  • Phân tích hoạt động của đội và văn hoá có thể ảnh hưởng như thế nào đến dự án
  • Liên kết quản lý sự thay đổi tổ chức với dịch vụ khách hàng và sự sẵn sàng giao hàng
  • Hiểu được các chiến lược để quản lý các dự án nhóm phân tán

Giảng viên:

  • Debra Hildebrand

Debra Hildebrand có hơn 15 năm kinh nghiệm về tư vấn quản lý dự án và đào tạo cho các công ty tư nhân và các cơ quan công cộng (liên bang, tiểu bang và địa phương). Những chuyên môn của cô bao gồm lập kế hoạch và thực hiện chiến lược, thiết kế lại và tái cấu trúc tổ chức, quản lý dự án và giám sát đảm bảo chất lượng.

  • Luke Panezich

Ông đã thực hiện các khuôn khổ dự đoán, lặp đi lặp lại và thích nghi, giúp các tổ chức nhận ra lợi ích kinh doanh bằng cách biến chiến lược thành các sản phẩm và dịch vụ CNTT.

Yêu cầu: Không

Cách tham gia khóa học này?

  • Truy cập liên kết trang web khóa học.
  • Tạo một tài khoản edX để đăng ký.
  • Chọn “Đăng ký ngay bây giờ” để bắt đầu.

EdX cung cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu thành tích, chứng chỉ đạt được chứng chỉ đạt được, chứng chỉ đạt được của XSeries. Hiện tại, chứng chỉ đã xác minh chỉ có sẵn trong một số khóa học.

Chi tiết xem tại đây

Theo ybox.vn