Một số điểm khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

1883

Ở mỗi quốc gia khác nhau, tiếng Anh thường được sử dụng với những nét khác biệt rõ rệt qua ngữ âm, cách dùng từ, cách sử dụng cấu trúc câu, đánh vần… Trong đó, Anh-Anh và Anh-Mỹ là 2 tiêu chuẩn tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Vậy những điểm khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ là gì?

khác nhau giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

1. Cách phát âm

Anh-Anh và Anh-Mỹ không khác biệt hoàn toàn, mà vẫn sử dụng những từ chung như: eat, travel, bare, floor… Tuy vậy có một số từ, cách phát âm của người Anh và người Mỹ lại khá khác nhau.

– Phụ âm /r/

Người Anh khi nói những từ có âm /r/, thì phần âm này sẽ bị lược đi, trở thành âm câm. Chẳng hạn như:

Car: /ka/

Bare: / beə/

Floor: /flɔ/

Trong khi đ, âm /r/ ở một số từ sẽ được người Mỹ phát âm rõ rệt, uốn lưỡi để bật ra từ.

Car: /kar/

Bare: /ber/

Floor: /flɔr/

– Phụ âm /t/

Một trường hợp khác là phụ âm/t/. Người Mỹ thường phát âm nhẹ hơn, một số từ cũng thay luôn bằng âm /d/. Trong khi người Anh sẽ phát âm phần rõ rệt hơn.

Ví dụ:

Bottle: / bɔtl/ – BrE và /ba:dl/ – AmE.

Letter: /letə/ – Br.E và /ledər/ – AmE.

Computer: /kəm’pju:tə/ – BrE và /kəm’pju:dər/ – AmE.

– Nguyên âm /æ/

Anh-Anh sẽ được thành “a” và Anh-Mỹ sẽ được nửa “a”, nửa “e”.

Ví dụ:

Fast: /fɑːst/ – BrE và /fæst/ – AmE.

Staff: /stɑːf / – BrE và /stæf/ – AmE.

Cat: /kɑːt/ – BrE và /kæt/ – AmE.

Lamp: /lɑːmp / – BrE và /læmp/ – AmE.

2. Ngữ âm, ngữ điệu và cách dùng từ

Từ những khác biệt trong cách phát âm, người Anh và người Mỹ cũng có những ngữ điệu nói Tiếng Anh khác nhau. Người Anh thường nói luyến láy, có độ thanh giữa những từ. Trong khi người Mỹ thường uốn lưỡi, nói đớp đuôi của một số từ trong câu. Bạn có thể thấy rõ sự khác biệt này khi xem các bộ phim của Anh và của Mỹ.

Người Anh cũng có cách nói trịnh trọng với những từ như “Perhaps”, “May be…”, “Wonder”… với những ẩn ý. Trong khi người Mỹ thường nói thẳng, ngắn gọn và hướng đến nội dung của câu hơn.

Trong văn nói, người Anh cũng có những khác biệt so với người Mỹ như cách dùng “just”, “already” và “yet”. Người Mỹ thường dùng những thì cơ bản như quá khứ, hiện tại thì người Anh thường dùng hiện tại hoàn thành.

Cách nói giờ là sự khác biệt rõ ràng nhất. Chẳng hạn như 1 giờ 15 phút, Anh-Mỹ sẽ là “one fifteen” trong khi Anh-Anh là “quarter past three”…

3. Chính tả

Trong quá trình học Tiếng Anh, bạn thường phân vân cách viết một số từ đã đúng hay chưa, có xảy ra các lỗi về lặp từ hay sai chính tả không. Một số những từ ta thường vân phân nhất như là: Travelling – Traveling, Practice-Practise, Recognize-Recognise… Những từ này đều đúng, dù là cách viết nào đi nữa bởi đây là cách viết của 2 hệ thống từ Anh-Anh và Anh-Mỹ.

Hệ thống bài giảng tiếng Anh ở các trường Trung học phổ thông tại Việt Nam thường có những lẫn lộn trong từ vựng, cách phát âm, và thường là Anh-Mỹ. Từ đó tạo nên những nhầm lẫn cho học sinh khi học tập.

Để có thể giải quyết vấn đề này, bạn cũng có thể sử dụng các dụng cụ như Spell-Check, cũng như xác định sẽ học Tiếng Anh-Anh hay Anh-Mỹ, để có được những kiến thức tiêu chuẩn nhất.

Những sự khác biệt về chính tả ở một số từ:

Anh-Mỹ

Anh-Anh

Color, Humor, Flavor Colour, Flavour, Humour
Recognize Recognise
Traveler – Traveling Traveller – Travelling
Practice Practise

4. Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh và tiếng Mỹ cũng có rất nhiều khác biệt, từ những loại từ dùng trong đời sống đến từ chuyên ngành. Do đó, khi đến Anh, người Mỹ đôi khi không hiểu họ đang nhắc đến điều gì.

Một số từ thường gặp, chỉ rõ sự khác biệt của Anh-Anh và Anh-Mỹ như:

Anh-Mỹ

Anh-Anh

Apartment

Flat

Cracker

Biscuit

Bookstore

Bookshop

Director

Producer

Elevator

Lift

Fall

Autumn

Sidewalk

Pavement

Một số điểm khác biệt giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ, ta có thể nhận ra trong quá trình học tiếng Anh. Tùy theo sở thích, dự định và khả năng học tập mà bạn có thể chọn lựa học Anh-Anh, Anh-Mỹ hoặc cả hai cùng lúc. Tuy vậy hãy tránh những nhầm lẫn trong quá trình học, cũng như có những cách học Tiếng Anh phù hợp để tránh những lỗi nhỏ xảy ra khi học 2 loại hình Tiếng Anh này.