Nomura Foundation Foreign Student Scholarships 2017 chính thức mở đơn

1291

Quỹ Nomura (Nomura Foundation Foreign Student Scholarships) đang trao học bổng cho sinh viên nước ngoài tại các trường đại học Nhật Bản. Các học bổng này có sẵn để theo học các bằng sau đại học về khoa học nhân văn hay khoa học xã hội tại 6 trường đại học, cụ thể là đại học Tokyo, đại học Hitotsubashi, đại học Kyoto, đại học Osaka, đại học Waseda và đại học Keio.

Giới thiệu học bổng

Quỹ Nomura về Khoa học Xã hội, Tổ chức Văn hoá Nomura, và Quỹ Câu lạc bộ Tokyo dành cho Nghiên cứu Toàn cầu do Tập đoàn Nomura thành lập riêng để quảng bá khoa học xã hội, hỗ trợ nghệ thuật và văn hoá và thúc đẩy tài năng quốc tế trong thế hệ tiếp theo.

Cấp độ: Học bổng theo học chương trình sau đại học tại 6 trường đại học, Tokyo, Hitotsubashi, Kyoto, Osaka, Waseda và Keio.

Lĩnh vực nghiên cứu: Học bổng được trao tặng trong lĩnh vực nhân văn hoặc khoa học xã hội.

Giá trị học bổng: 200.000 Yên mỗi tháng

Học bổng có thể được thực hiện tại Nhật Bản

Yêu cầu ứng tuyển

  • Quốc tịch: Sinh viên nước ngoài có thể nộp đơn xin học bổng này.
  • Yêu cầu nhập học đại học
  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước.
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu về Anh ngữ: Tất cả những người nộp đơn quốc tế mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh.

Hạn chót nộp đơn

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 29 tháng 9 năm 2017.

Xem chi tiết tại đây

Theo scholarship-positions